home 입학도우미 공지사항

공지사항

2020-06-25가톨릭상지대학교

2020학년도 9월학기 순수외국인전형 신입생 모집 안내

 

       >> 2020학년도 9월학기 순수외국인전형 신입생 모집 안내 <<

 

   ▶ 전형일정

구분

원서접수

면접일자

합격자발표

합격자등록

9월 학기

2020.07.13.()

~ 2020.08.10.()

2020.08.12()

2020.08.17.()

2020.08.19.()~28()

추가모집

2020.08.11.()

~ 2020.08.28.()

수시면접

수시발표

2020.08.19.()~28()

 

   ▶ 모집학과/모집인원

구분

학 과

수업연한

/

모집인원

국제학부

글로벌뷰티케어과

2

25

글로벌푸드매니지먼트과

2

25

 

                    

붙임 : 2020학년도 9월학기 순수외국인전형 모집요강 1부.  끝.

 

                                                2020.        6.       26

 

                                            가톨릭상지대학교 총장